Här kan du boka befintliga kurser eller anmäla intresse för information om kommande kurstillfällen

Kursen ges i fem steg. Hands-on varvat med föreläsningar.
Alltid små grupper med 8-10 personer så att du lätt kan börja tillämpa ditt nya kunnande direkt efter kursen.
Vi rekommenderar att ni går kurserna i ordningsföljd.

Centric Relation 1

Hands-on, steg 1

Repetition av grundläggande anatomi och funktion som har betydelse för bettsystemet. Begreppet CR, Centric Relation, definieras. Muskelpalpation. Genomgång och träning med ansiktsbåge. Demonstration av CR-manipulering. Felkällor och hur man behandlar patienter som inte går att manipulera. Enkel och säker indextagning i CR analogt och digitalt. Alla kliniska moment görs i behandlingsstol.

En dag, Halmstad

1 kurstillfälle planerat

1 dag i Halmstad
2024-04-19

Skicka kursanmälan

Passar inte datumet?

Anmäl intresse

Centric Relation 2

Hands-on, steg2

Kort repetition av anatomi, CR och indextagning. Artikulatorns funktion och inställningar. Ledens anatomi och patologi. Behandlingsmöjligheter vid käkledsproblem. Olika typer av bettskenor. Inslipning av bettskena i artikulation. Livedemo.

Två dagar, Malmö

1 kurstillfälle planerat

2 dagar i Malmö
2023-01-13 - 2023-01-14

Skicka kursanmälan

Passar inte datumet?

Anmäl intresse

Centric Relation 3

Hands-on, steg 3

Bettslipning i artikulator. Protrusions och laterotrusionsindex. Programmera artikulatorn. Kusplutningens betydelse. Normalbett, korsbett, saxbett, underbett, överbett. När slipa och när restaurera? Kirurgiska och ortodontiska alternativ. Livedemo.

Två dagar, Malmö

Inga kursdatum bestämda

Anmäl intresse

Centric Relation 4

Hands-on, steg 4

Följ en dag på kliniken, over-the-shoulder, med bettbehandlingar. Du kommer att få vara med om undersökning av ny pat, behandling med bettskena, kontroller av pågående behandlingar och bettslipning. En intensiv dag med många kliniska tips på vägen.

1 - 2 deltagare, Halmstad

Inga kursdatum bestämda

Anmäl intresse

Centric Relation Assistent

Assistentkurs där du får vara med och implementera arbetssättet med Centric Relation. Genomgång av processerna kring indextagning och ansiktsbågeregistrering. Förslag på fungerande rutiner. En kurs som gör det lättare att sjösätta CR på kliniken. För tandhygienister och tandsköterskor.

Inga kursdatum bestämda

Anmäl intresse

Centric Relation Terapiplan

Avancerad terapiplanering med digitalt stöd

Tillsammans med vår kursgivare tandläkare Mark Evetovic arbetar ni med egna fall i små grupper med 3-4 kollegor. Under denna eftermiddagskurs gör ni med hjälp av avancerat digitalt stöd, terapiplaneringen systematiskt och med genomgående hög kvalité. Mark har lång erfarenhet av att planera och behandla komplicerade fall.

Inga kursdatum bestämda

Anmäl intresse

CR Foto

Dental fotografering

Fotokurs för dig som är ny eller behöver lära mer om dental fotografering. Kamerakunskap kring begreppen bländare, tid, skärpedjup, ISO, vitbalans och bildkomposition. Teori och hands-on för SACD och Dawson fotoserier. Enkel studiofotografering för efterbilderna på kliniken. Grunderna till produktfotografering. Denna kurs är godkänd som SACD fotokurs för ackreditering. Medtag gärna egen kamera samt ringblixt eller sidoblixtar. För hela tandvårdsteamet.

Inga kursdatum bestämda

Anmäl intresse